14 Ekim 2007 Pazar

Aşıların yol açtığı hastalıklar

Karşılaşılan vakalarda aşılar ile direk etkileşimde olduğundan şüphelenilen hastalıklardan bazıları:

Kanser (çeşitli tipleri)
Felç
Alerjiler (her çeşit-solunum, deri vb.)
Lösemi
Karaciğer hasarları
Lupus ve çeşitli otoimmun bozukluklar
Parvovirüs
Hepatit
Parainfluenza
Leptospiroz
Kronik böbrek yetmezliği

İngilterede 1996’de yapılan, Amerika, İngiltere ve Avustralya’daki hayvan imunolojistlerinin de desteğini almış “Köpek Sağlık Sayımı” anketine göre katılan hasta köpeklerin çok büyük bir çoğunluğu aşı olduktan sonra 90 gün içinde hastalık belirtileri göstermeye başlamıştı. Bu hastalıklar arasında distemper, parvovirüs, hepatit, leptospiroz vardı.

İlk köpeğimiz Efe’yi 7 aylıkken kaybettiğimizde yaklaşık iki hafta öncesinde Kuduz aşısı olmuştu. Bu aşının en zararlı aşı olduğunu sonradan öğrendim. Eğer şimdiki bilgilerime sahip olsaydım bağışıklığını ile önce kuvvetlendirir ve kuduz aşısını mümkün olduğu kadar ertelerdim.

*Bu yazıdaki bilgiler "Stop The Shots" kitabı bilgilerini ve benim şahsi yorumlarımı içermektedir.

Hiç yorum yok: